ლევან ვასაძე – „უძლურის დღიური“. XLI თავი

ამასწინათ მივხვდი საშინელებას: ორ გიორგობას, წმინდა გიორგის ბორბალზე წამებისა და მისი თავის კვეთის დღეს შორის თითქმის ნახევარი წელიწადია. 10 (23) ნოემბრის გიორგობას – მხოლოდ ქართველები ვლოცულობთ, 23 აპრილისას (6 მაისი) – მთელი მართლმადიდებელი სამყარო. აქ ორი საოცრებაა, ორივე ცრემლის მომგვრელი: ერთი – რომ მტარვალი ექვს თვეზე მეტხანს აწამებდა გიორგის, მეორე – რომ მხოლოდ გიორგიანები მივაგებთ ამ წამებას პატივს ორჯერ, ანუ მის დასაწყისსაც და დასასრულსაც.

Леван Васадзе – “Дневник Немощного”. XXXVIII Глава. Неавторский перевод

Последнее время в нашем обществе спор о развитии сельского хозяйства вновь стал актуальным. Причины, вызвавшие его, наверное, нужно искать в политических кругах, но независимо от вызвавших причин, тема, конечно же, очень важная и широкая с народной и общественной точки зрения.

ლევან ვასაძე – „უძლურის დღიური“. XL თავი

აგერ, ეს უკვე „უძლურის დღიურის“ მეორმოცე თავია, დამთავრდა ქიმიოთერაპიის ოთხი თვე და წინ რამდენი მაქვს, ჯერ ზუსტად არ ვიცი… როგორ გარბის დრო.

Леван Васадзе – “Дневник Немощного”. XXXVII Глава. Неавторский перевод

Нино полетела в Тбилиси (на сколько родители могут оставлять 8 детей на бабушек с дедушками, как бы при этом сестры и братья не помогали друг другу). А ухаживать за мной прилетела любимая сестра, Тата.