“ამიერ-იმიერი” პავლე მგელაძესთან ერთად. ნაწილი #2. 22.03.2022. საცდელი მაუწყებლობა