“ამიერ-იმიერი” პავლე მგელაძესთან ერთად. ნაწილი #3. 26.03.2022. საცდელი მაუწყებლობა