“ამიერ-იმიერი” პავლე მგელაძესთან ერთად. ნაწილი #4. 28.03.2022. საცდელი მაუწყებლობა