“ამიერ-იმიერი” პავლე მგელაძესთან ერთად. ნაწილი #1. 19.03.2022. საცდელი მაუწყებლობა