“ნაირფერი” ეკა ანდრონიკაშვილთან ერთად. სტუმარი: რეზო კიკნაძე. 29.03.2022. საცდელი მაუწყებლობა