“ნაირფერი” ეკატერინე ანდრონიკაშვილთან ერთად. სტუმარი: სალომე ჯიქია. 30.04.2022. საცდელი მაუწყებლობა