“ნაირფერი” ეკატერინე ანდრონიკაშვილთან ერთად. სტუმარი: ჯონი ჯანაშია. 04.06.2022.