ლევან ვასაძე – სიტყვიერი #11: საზოგადოებრივი მოძრაობა ”ერთობა, რაობა, იმედი”. 03.11.2022