ლევან ვასაძე – სიტყვიერი #14: მისაბაძი მაგალითი ჩვენი ახალგაზრდობისათვის. 30.11.2022