ლევან ვასაძე – სიტყვიერი #15: გეოპოლიტიკური მდგომარეობა ჩვენს რეგიონში. 01.12.2022