ლევან ვასაძე – სიტყვიერი #16: საზოგადოებრივი მოძრაობის დაფუძნებიდან დღემდე. 07.12.2022