ლევან ვასაძე – სიტყვიერი #18: ლავროვის განცხადება საქართველოსთან მიმართებაში. 04.02.2023