//
ფორმის შევსების შემდეგ „საზოგადოებრივი მოძრაობა – ერთობა, რაობა, იმედი (ე.რ.ი.)“ იტოვებს უფლებას, გამოიყენოს თქენ მიერ მითითებული ინფორმაცია თქვენთან კონტაქტისთვის. ჩვენთვის გაზიარებული პერსონალური მონაცემები შეინახება „საზოგადოებრივი მოძრაობა – ერთობა, რაობა, იმედი (ე.რ.ი.)“-ს ბაზაში და დაცული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.