“ამიერ-იმიერი” გეგა სადუნიშვილთან ერთად. ნაწილი #1. 15.04.2022. საცდელი მაუწყებლობა