“ნაირფერი” ეკატერინე ანდრონიკაშვილთან ერთად. სტუმარი: გოგა პიპინაშვილი. 07.05.2022.