“ნაირფერი” ეკატერინე ანდრონიკაშვილთან ერთად. სტუმარი: მაია ბარათაშვილი. 14.05.2022