“ნაირფერი” ეკატერინე ანდრონიკაშვილთან ერთად. სტუმარი: გიგი პიანომენი (ჭიპაშვილი). 21.05.2022