“ნაირფერი” ეკატერინე ანდრონიკაშვილთან ერთად. სტუმარი: ოთარ ჯორჯიკია. 11.06.2022.