ლევან ვასაძე – “სიტყვიერი” #2: საქართველოს გამთლიანების შესაძლებლობა. 15.06.2022