“ნაირფერი” ეკატერინე ანდრონიკაშვილთან ერთად. სტუმარი: დინი ვირსალაძე. 18.06.2022