“ნაირფერი” ეკატერინე ანდრონიკაშვილთან ერთად. სტუმარი: მამუკა ცეცხლაძე. 25.06.2022