ლევან ვასაძე – სიტყვიერი #12: რუსეთ-უკრაინის ომის მიმდინარე სტატუსი. 05.11.2022