ლევან ვასაძე – “სიტყვიერი” #5: ლიბერალური მონოპოლიის დრამატურგია. 01.07.2022